0 Menu

docx

by Franziska Hoppe

kr150,00 / Sold Out

docx er et værk, der tænker over magt og begær. Et værk der er optaget af blikket,
over det at se og blive set på. Et værk der bruger forelskelsen som en undskyldning for at skrive om alt muligt andet.

“(…) Jeg havde endelig accepteret min forelskelse, at jeg ikke kunne slippe væk. Og hvis forelskelsen fik alt til at forbinde sig til X, kunne jeg i det mindste bruge ham som noget, jeg tænkte med (...) bruge ham til at generere tekst. Forelskelsen ville give siderne en struktur. Mit materiale ville ordne sig omkring en midte. En cirkel af tekst med et fravær som centrum. På den måde fik jeg carte blanche til at skrive om hvad som helst, jeg kunne skrive hvad som helst, tematikkerne ville ikke kunne undgå at række ud efter X.”

Franziska Hoppes tekst befinder sig et sted mellem litteraturen, billedkunsten og performance. Eller mere præcist: den befinder sig i litteraturen, i billedkunsten og i performance. Tekstens jeg sondrer ikke mellem genrerne. Det er til stede i dem: som kvinde, som kunstner, som forelsket, som menneske.
Som sådan skriver den sig også ind i en udgivelsespraksis Korridor har dyrket gennem de seneste år med værker af bl.a. Gerd Laugesen, Monia Sander, Nina Wengel og Lise Harlev. Værker der ikke lader sig entydigt definere som værende enten det ene eller det andet men som netop er både og. Betegnelsen hybrid er blevet brugt om flere af disse (og flere andre) værker, men det er ret beset ikke betegnende for stilen – det er skønlitteratur forankret i kunsten og det er kunst forankret i skønlitteraturen. Og vigtigst af alt så er det helt enormt spændende.

Franziska Hoppe [f. 1990] er uddannet fra den svenske forfatterskole Litterär Gestaltning i Gøteborg og har en bachelor fra Det Kongelige Danske Kunstakademis billedkunstskoler. Tekst har altid været hendes foretrukne medie og materiale.
docx er hendes skønlitterære debut.