0 Menu

flyder i mig

by Hedvig Skjerdingstad

kr240,00

flyder i mig handler om det foranderlige. Graviditet, fødsel og barsel står som omdrejningspunkt i værkets tre dele – Tilblivelser, Forandring og Relationer – men moderskabet er ikke et enkeltstående tema i sig selv, og fungerer snarere som et afsæt for en større fortælling om at skabe, og om identitet, proces og forandring. Gennem løsrevne ord og sætningsbrokker udforsker jeget sin nye rolle som mor, og det opløste sprog bliver et værktøj i en søgen efter nye helheder og sammenhænge. Værket undersøger hvordan relationer – mellem ord, mellem bogens sider, mellem mor og barn, mellem krop og rum – bliver betydningsdannende og hvordan disse forhold konstant forskydes og ændres.

Værket har en tydelig formbevidsthed i både udtryk og sprog. Der arbejdes med kalkepapir, og enkeltstående ord og sætninger får lov til at flyde på den enkelte bogside. I mødet mellem de semi-transparente sider opstår der en rumlig og flerdimensional læsning, hvor det som læser er umuligt ikke at enten læse eller skimme de ord der ligger “bagved” siden. Der opstår på denne måde en form for repetitiv læsning, som et kor, eller en kanon, hvor ordene gentages, mens nye ord og sætninger lægger sig oveni. Dette bogdesignmæssige greb udfordrer grundprincippet om en bogs kronologiske forløb, og i tråd med temaer som tilblivelse og (gen)forhandling af grænser inviteres læseren til at skabe nye sammenhænge og meninger. Teksten bliver en proces i sig selv, hvor der ikke findes én læsning men mange, og der skabes en åben dialog hvor læseren selv er med til at forme og frembringe værket.

Hedvig Skjerdingstad (1989) er udøvende arkitekt, forfatter og kunstner. Hendes værker befinder sig – eller opstår – ofte i krydsfelten mellem de tre tilgange. Hun debuterede som forfatter med værket Bindevæv der udkom på Korridor i 2017. Som kunstner har hun flere gange haft værker med på Den Fri

flyder i mig
240 kroner
1. oplag på 200 signerede eksemplarer
Udkommer d. 10. september 2021

Udgivelsen er støttet af Dreyers Fond og Statens Kunstfond