0 Menu

Hjem//By//Ting

by Ditte Holm Bro , Bue P. Peitersen , Mia Degner , and Amalie Laulund Trudsø ,

kr100,00

Hjem//By//Ting er et kollektiv-værk forfattet som korrespondancer mellem Mia Degner og henholdsvis Amalie Laulund Trudsø, Ditte Holm Bro og Bue P. Peitersen i februar 2014. Der er tale om tre små selvstændige korrespondancer [hæfter] der kredser om en udforskning af begreberne hjem, by og ting, men Mia har som den gennemgående figur sakset i korrespondancerne, ladet enkelte sætninger fra den ene optræde i den anden, og således løst flettet dem sammen.
Teksterne er spontane. Én måned. Én tekst dagligt. Og de er minimalt redigeret for netop at bibeholde det spontane udtryk.

Udkommer i oplag på 300 eksemplarer

---

Hjem//By//Ting © Mia Degner, Amalie Laulund Trudsø, Ditte Holm Bro og Bue P. Peitersen 2014
Sats & design: Simon Darø Kristensen // Font: Avenir // Papir: Munken Cream 100g // 1. oplag // Printed in Denmark // Udgivelsen er støttet af Lademanns Fond // Forlaget Korridor
ISBN 978-87-92655-43-1